Mission og vision

For os er begreber som mission og vision ikke et spørgsmål om indviklede formuleringer eller fine ord. De danner derimod fundamentet for de holdninger og den adfærd, som alle vores aktiviteter og indsatser baseres på, og som dermed er et gennemgående tema for Søren Enggaard A/S – de er vores værdigrundlag.

Mission
Det er Søren Enggaard A/S  mission succesfuldt at investere i velbeliggende investeringsejendomme og grunde til ejendoms- og projektudvikling i Nordjylland med det sigte at skabe attraktive, tidssvarende rum til mennesker.

Vision
Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Søren Enggaard A/S at skabe det mest attraktive ejendomsselskab for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i Nordjylland – ved at fokusere på kvalitet, æstetik og en kompromisløs tilgang til troværdighed.