3. oktober 2022

Søren Enggaard A/S modtog sammen med arkitektfirmaet Transform Aps den fornemme bygningspræmiering fra Aalborg kommune for 2022 som foregik på Kunsten.

 

Præmieringen gik til projektet Parkbyen og komiteen lagde særlig vægt på den flotte skulpturelle højhusbebyggelse, som indpasses i det grønne.

 

En stor tak skal lyde til de involverede parter i sagen, herunder også ingeniørfirmaet Moe, samt entreprenørfirmaet HP Byg A/S.