Siden etableringen i 1975 har Søren Enggaard A/S været i konstant vækst og er i dag et af Nordjyllands største ejendomsselskaber. Vi beskæftiger os med: Køb, salg og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme, ejendoms- og projektudvikling og boligudlejning.

Det er Søren Enggaard A/S mission succesfuldt at investere i velbeliggende investeringsejendomme og grunde til ejendoms- og projektudvikling i Nordjylland med det sigte at skabe attraktive, tidssvarende rum til mennesker.

 

En af vores styrker er vores veluddannet og specialiseret stab af engagerede og erfarne medarbejdere, som bringer stor knowhow ind i alle vores projekter. Hos os betragter vi vores lejere som vores kunder – og vi prioriterer den tætte dialog med lejerne højt, da vi ved, dette giver langvarige relationer baseret på tillid og tilfredshed.

 

Med vores egen projektafdeling i kombination med vores stærke netværk af samarbejdspartnere, er vi i stand til at give vores kunder en faglig kompetent servicering kombineret med hurtige og korte beslutningsveje.

 

Vi skaber fremtidsorienteret byggeri inden for service-, erhvervs- og industribranchen og boligudlejning med fokus på kvalitet, spændende arkitektur og energimæssig bæredygtighed kombineret med høje rationelle, funktionelle og profilerede krav.

 

Søren Enggaard A/S er med afsæt i mange års opkøb af fast ejendom og grunde en lokalforankret projektudvikler i Nordjylland. Vi investerer kontinuerligt i velbeliggende investeringsejendomme og grunde til ejendoms- og projektudvikling og attraktiv boligudlejning.

 

Vi har kort sagt mere at bygge på.

 

Carsten Enggaard

Mission og Vision

For os er begreber som mission og vision ikke et spørgsmål om indviklede formuleringer eller fine ord. De danner derimod fundamentet for de holdninger og den adfærd, som alle vores aktiviteter og indsatser baseres på, og som dermed er et gennemgående tema for Søren Enggaard A/S – de er vores værdigrundlag.

 

 

Mission

Det er Søren Enggaard A/S mission succesfuldt at investere i velbeliggende investeringsejendomme og grunde til ejendoms- og projektudvikling i Nordjylland med det sigte at skabe attraktive, tidssvarende rum til mennesker.

 

Vision

Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Søren Enggaard A/S at skabe det mest attraktive ejendomsselskab for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i Nordjylland – ved at fokusere på kvalitet, æstetik og en kompromisløs tilgang til troværdighed.

Vi har specialister indenfor salg, udlejning, investering, kontor, detail, industri, vurdering, projektudvikling